Hög kvalitet och lösningsfokuserad personal kommer alltid att genomsyra Wikers Plåt!

Kvalitetslösningar sedan 1940

Östen Wikers Plåt AB grundades 1948 av Östen Wiker och har sedan dess drivits som ett familjeföretag. Sedan 2010 drivs företaget i tredje generation av Jens Fagerheim.

Wikers huvudsakliga verksamhetsinriktning idag är projektering, leverans och montage av ventilationsanläggningar. Allt eftersom åren gått så har vi expanderat till att idag vara 25 anställda och blivit en av de mest anlitade leverantörerna inom våra specialistområden. Förutom ventilation har Wikers en egen smidesverkstad, ett komplett byggnadsplåtslageri samt en serviceavdelning som bl. a utför OVK besiktningar.

Till tjänster

Vi ser lösningar

Vår målsättning är att fortsätta vara en totalentreprenör, med ambitionen att arbeta nära kunden för att kunna erbjuda kundspecifika lösningar. Det som gjort att vi lyckats så bra under åren, är att vi haft och har personal med bred kunskapsbas och lång erfarenhet från branschen. Vi arbetar ständigt med att kompetensutveckla vår personal så vi kan erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. Hög kvalitet och lösningsfokuserad personal kommer alltid att genomsyra Wikers Plåt!