Vårt erbjudande

Vi är medlem av PLR, Plåtslageriernas Riksförbund. Vi arbetar efter ett av PLR, utarbetat kvalitets samt miljöledningssytem. Inom området byggnadsplåt utför vi tillverkning och montage av de flesta förekommande plåtslageriarbeten på tak och fasad. Vi utför även svets- och smidesarbeten samt till viss del järn- och stålkonstruktioner.

Vi utför i huvudsak uppdrag inom följande områden:

* Allmänventilation, värmeåtervinning
* Viss form av processventilation
* Kanal och detaljtillverkning
* Kyl- och styranläggningar
* Rensning av ventilationssystem
* Isolering av ventilationssystem
* Injusteringar och service av ventilationssystem
* CE-märkning
* Totalentreprenader med funktionsansvar