Ventilation

Ventilation

Vi hjälper dig vid om-, ny- och tillbyggnad av ventilation. Vi tillhandahåller projektering, installation, service och OVK av ventilationsanläggningar. Vi hanterar både process- och komfortventilation.

Vi energieffektiviserar din fastighet efter dina önskemål och tar hänsyn till fastighetens utformning och verksamheten i den. På så sätt blir funktionen och slutresultatet alltid optimalt, där varje uns av energi kommer till användning. Våra ventilationsanläggningar återvinner energin från luften. I längden finns det pengar att spara!

Självklart servar vi din anläggning

För att din ventilationsanläggning ska fungera bra under lång tid, leverera ett bra inneklimat och spara energi behöver den service. Vår serviceavdelning kan erbjuda dig ett komplett serviceavtal.

Wikers Plåt är medlemmar i Plåt & Ventföretagen och är sedan 2016 miljö- och kvalitetscertifierade enligt FR2000.